Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Lijdelijkheid van de rechter?

beginsel dat de omvang van het aan de rechter ter beoordeling opgedragen geschil door partien en niet door de rechter wordt bepaald.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.