Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Loon?

de door de werkgever aan de werknemer krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde vergoeding ter zake van bedongen arbeid. Deze vergoeding kan bestaan uit loon in natura of loon in geld of onderwijs.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.