Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Loonheffing(en)?

de gezamenlijke heffing van loonbelasting, premies, volks- en werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.