Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Marginale toetsing?

vorm van toetsing van overheidsbeleid door een rechter, waarbij hij niet verder gaat dan beoordelen of het betreffende bestuurorgaan in redelijkheid tot een besluit heeft kunnen komen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.