Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Materi?le privaatrecht?

het materi?le houdt de regeling van het privaatrecht in rust in, het zegt wat eigendom is, wat een verbintenis is. Het materi?le omvat twee onderdelen: het burgerlijk recht en het handelsrecht.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.