Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Materiele rechtszekerheid?

Hiermee doelt men voornamelijk op het beginsel, dat men op de wet kan bouwen, en dat geen terugwerkende kracht aan besluiten mag worden toegekend ten nadele van burgers

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.