Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Ministeriële omzendbrief?

Een ministeriële omzendbrief is een brief die richtlijnen bevat en die door een minister wordt verstuurd aan die organen en instellingen waarover hij rechtstreeks of onrechtstreeks het hiërarchisch gezag of het administratief toezicht uitoefent.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.