Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Misbruik van eigendomsrecht?

onder omstandigheden kan gebruik van eigendomsrecht omslaan in misbruik, namelijk wanneer a) dit recht met geen ander doel wordt uitgewekenen dan om een ander schade te berokkenen en b) een te groten onevenredigheid optreedt tussen het belang tot uitoefenen van het eigendomsrecht en het belang dat als gevolg daarvan wordt geschaad.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.