Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Negatief stelsel?

is een stelsel waarbij de derde, hoewel te goeder trouw afgaande op wat de registers uitwijzen, in beginsel geen bescherming ondervindt

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.