Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Nietigheid?

een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden, de openbare orde of een dwingende wetsbepaling is nietig.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.