Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Objectief recht?

recht in objectieve zin is het geheel van in principe afdwingbare regels voor de uiterlijke gedragingen van de in maatschappelijk verband levende mensen

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.