Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Onafhankelijkhei van de rechterlijke macht?

dit beginsel wordt gewaarborgd doordat leden van de rechterlijke macht voor hun leven worden aangesteld en slects kunnen worden afgezet of ontslagen door een bij de wet aangewezen en tot de rechterlijke macht behorend gerecht.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.