Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Onbevoegde vertegenwoordiging?

wanneer iemand zich als vertegenwoordiger presenteert zonder daartoe gerechtigd te zijn - om dathij geen volmacht bezit of deze volmacht te buiten gaat - bindt degeen die hij pretendeert te vertegenwoordigen in principe niet. In sommige gevallen wordt degeen die vertegenwoordigd wordt toch gebonden:
- als de derde te goeder trouw was (art. 3:61 lid 2 BW)
- bij bekrachtiging (art. 3:69 BW)
- bij zaakwaarneming (art. 6:201 BW)

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.