Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Onderneming?

een duurzaam georganiseerd economische entiteit die als zodanig kan worden overgedragen. Zowel een organisatie met winstoogmerk als non-profit organisaties. "een in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband". (art.7:662 BW).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.