Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Oneigenlijke rechtspraak?

hieronder vallen de gevallen waarbij het rechterlijk ingrijpen niet is vereist voor de beslissing van een vermogensrechtelijk geschil tussen partijen of waarbij de beslissing van de rechter niet zozeer op grond van de regels maar meer op grond van doematigheid wordt gevonden.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.