Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Onroerende zaak?

onroerende zaken zijn:
- de grond
- de nog niet gewonnen delfstoffen
- de met de grond verenigde beplantingen
- de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.