Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Ontbreken van materi?le wederrechtelijkheid?

ongeschreven rechtvaardigingsgrond waarbij weliswaar aan alle bestandsdelen van een delictsomschrijving is voldaan, maar waarbij de verdachte kan aantonen dat hij desondanks niet wederrechtelijk handelde, de reden is dat de verdachte juist handelde overeenkomstig de bedoeling van de wetgever.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.