Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Ontslag van rechtsvervolging?

uitspraak van een rechter in de situatie dat de verdachte weliswaar de ten laste gelegde feiten heeft begaan, maar waarbij niet alle bestandsdelen van het ten laste gelegde delict zijn vervuld.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.