Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Open normen?

De wetgever beperkt zich dan tot het geven van hoofdbeginselen, die de rechter 'naar behoren''naar redelijkheid en billijkheid', 'naar omstandigheden' behoort toe te passen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.