Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Opschortingsrecht?

recht om niet te voldoen aan de eigen uit overeenkomst voortkomende verplichtingen totdat de wederpartij nakomt. Het opschortingsrecht valt uiteen in de exceptio non adimpleti contractus, de onzekerheidsexceptie en het retentierecht.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.