Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Opzegging?

wilsverklaring van een werknemer of werkgever, gericht op het doen eindigen, direct of op termijn, van de arbeidsovereenkomst (art. 7:677 e.v.).
De opzegging is een eenzijdige rechtshandeling.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.