Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Overgang onderneming?

Bij een overgang van een onderneming, gaan alle op dat tijdstip bestaande rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomsten van de werkzame werknemers autmoatisch over op de verkrijger.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.