Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Partijautonomie?

enkele regels van partijautonomie: - partijen nemen het initiatief tot een burgerlijke procedure (niet de rechter) - de eiser bepaalt de grondslag van de procedure. De rechter mag alleen hierover beslissen - partijen kunnen ten allen tijde een einde maken aan een ding - feiten die door beide parijen zijn erkend, dienen als vaststaand te worden aangenomen - bewijsaanlevering door getuigen dient te worden toegelaten, indien hetgeen de partij heeft gesteld wordt betwist door de wederpartij -

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.