Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Proeftijdbeding?

Tijdens de proefperiode gelden de normale regels omtrent opzegging niet. Anders gezegd, een werkgever kan zonder opgave van redenen besluiten niet verder te gaan met de werknemer.
Een proeftijd langer dan 2 maanden is nietig.
Vindplaats: artt. 7:652 BW.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.