Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Raad van staten?

De Raad van Staten is een rechtscollege sui generis, bestaande uit enerzijds een afdeling bestuursrechtspraak die optreedt als hoogste administratief rechtscollege en anderzijds een afdeling wetgeving die advies geeft aan de regeringen en parlementen

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.