Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Recht van hypotheek?

zekerheidrecht op een registergoed. De hypotheekhouder ( vaak een bank ) kan zich op dit registergoed verhalen ingeval de gelddiener ( de hypotheekgever ) zijn verplichtingen niet nakomt.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.