Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Recht van opstal?

absoluut zakelijk genotsrecht dat het natrekkingsprincipe doorkruist . Heeft men een recht van opstal, dan kan men eigenaar zijn van een gebouw dat op grond staat die eigendom is van een ander.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.