Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Recht van pand?

zekerheidsrecht op roerende zaken of vermogensrechten. Men kan zich op deze zaken en rechten verhalen wanneer de gelddiener zijn verplichtingen niet nakomt. Men maakt onderscheid tussen vuistpand en bezitloos pandrecht

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.