Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Rechten op de voortbrengselen van de geest?

voorbeeld: auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht en kwekersrecht.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.