Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Rechtsgrond?

regel dit ambtshalve door de rechter wordt toegepast.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.