Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Rechtshandeling?

de rechtshandeling is de handeling , waaraan het recht de door de handelende persoon beoogde rechtsgevolgen verbindt.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.