Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Rechtspersoonlijkheid?

Een rechtspersoon wordt gelijk gesteld met een natuurlijk persoon (art. 2:5 BW) en kan zodoende bijvoorbeeld ook onrechtmatig handelen en aansprakelijk gesteld worden (art. 6:162). Gevolgen:
- Er is dan dus geen eigen aansprakelijkheid van de handelende personen t.o.v. de verbintenissen van de rechtspersoon.
- de rechtspersoon heeft een eigen vermogen dat niet voor prive-uitgaven of schulden gebruikt kan worden
- continuiteit van de onderneming komt niet in gevaar als er iets met de natuurlijke personen overkomt.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.