Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Rechtvaardigingsgrond?

aanwezigheid van noodweer, overmacht, wettelijk voorschrift of ambtelijk bevel, welke maken dat een daad niet onrechtmatig is.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.