Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Relativiteitsvereiste?

Wil men met succes schadevergoeding verkrijgen uit onrechtmatige daad, dan zal de geschonden norm moeten dienen om de belangen van de benadeelde te beschermen. Zo niet, dan zal de vordering worden afgewezen. Het relativiteitsvereiste hoeft niet door eiser gesteld en bewezen te worden, het vormt een verweermiddel voor gedaagde

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.