Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Schade?

valt uiteen in vermogensschade en ander nadeel. Vermogensschade omvat globaal de posten geleden verlies, gederfde winst en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade. Andere nadeel betreft immateri‘le schade ( smartengeld ) ontstaand door gederfde levensvreugde. immateri‘le schade wordt slechts toegekend voor zover de wet dit uitdrukkelijk mogelijk maakt.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.