Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Sollicitatiefase?

- de fase die direct vooraf gaat aan het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst. - dient juridische beschouwd te worden als precontractuele verhouding die beheerst wordt door de algemene beginselen van redelijkheid en billijkheid.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.