Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Staat?

onder de staat van een persoon vat men samen de verschillende hoedanigheden, die zijn rechtspositie bepalen, de hoedanigheden dus die de grondslag vormen voor het geheel van zijn rechte, bevoegdheden en verplichtingen. In ruime zin: de factoren, die in het algemeen iemands rechtspositie bepalen zijn de nationaliteit, de plaats die hij in het familieverband inneemt en de handelingsbekwaamheid of -onbekwaamheid.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.