Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Strijd met dwingende wetsbepaling?

het gaat hier om de rechtshandeling zelf die is verboden, bijvoorbeeld de overeenkomst warbij de pandhouder bedingt dat hij zicht bij niet-betaling het pand mag toe-eigenen, de overeenkomst over een nog niet opengevallen nalatenschap.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.