Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Subjectieve vermogensrechten?

dit zijn de subjectieve rechten, waarvan het object economische waarde heeft. We onderscheiden deze in absolute en relatieve rechten

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.