Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Taak curator ventris?

de curator dient voor de belangen van de ongeborene op te komen en dus alle maatregelen te nemen to behoud en beheer van diensvermogen.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.