Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Taal gebied?

De grondwettelijke onderverdeling van het Belgische grondgebied is een tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en een Nederlands, een Frans en een Duits taalgebied, op basis waarvan wordt bepaald welke taal bij voorrang moet worden gebruikt in de aangelegenheden waarin het taalgebruik kan worden geregeld.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.