Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Taalgroep?

Een taalgroep is de groep leden van de kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of Verenigde basis van de Grondwet, van de Bijzondere wet Hervorming Instellingen of van de Bijzondere Wet Brusselse Instellingen, tot een bepaalde taalaanhorigheid behoren.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.