Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Tenlastelegging?

onderdeel van de dagvaarding waarin wordt opgesomd welke feiten de verdachte naar het oordeel van de OvJ heeft begaan en welke strafbare feiten daaruit voortvloeien.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.