Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Totstandkoming arbeidsovereenkomst?

hiervoor gelden de normale regels van het overeenkomstenrecht. wilsovereenstemming en handelingsbekwaamheid terwijl de inhoud of strekking van de arbeidsovereenkomst niet strijd mag zijn met de goede zeden, de openbare orde of een dwingende wettelijke bepaling.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.