Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Trias politica (Montesquieu)?

Beginsel van de verdeling van machten. Een wetgevende macht, een uitvoerende macht en een rechtsprekende macht (Beginsel van Montesquieu)
Nederland kent ook de leer van de trias politica:

Op landelijk niveau:
Wetgevende macht: Staten-Generaal en Regering
Uitvoerende macht: regering en bestuur
Rechterlijke macht: rechters

Op Provinciaal niveau:
wetgevende macht: Provinciale Staten
bestuursmacht: Gedeputeerde Staten

Op Gemeentelijk niveau:
Wetgevende macht: gemeenteraad

bestuursinstantie:B&W

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.