Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Vakantiedagen?

Een werknemer verwerft jaarlijks een aantal vrij opneembare dagen. Dit aantal bedraagt ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een volledige werkweek, betekent dit dus 20 vakantiedagen per jaar (art. 7:634 BW).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.