Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Veiligheid?

De werkgever is verplicht t.a.v. de veiligheid de werknemer bepaalde maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de persoon of goederen van de werknemer door onveilige lokalen, werktuigen en gereedschappen of door een ondeugdelijke organisatie van de werkzaamheden (art. 7:658 BW).

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.