Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Verplichte procesvertegenwoordiging?

Beginsel dat partijen in een procedure alleen worden gehoord als zij zijn vertegenwoordigd door een advocaat die namens hen de processuele handelingen verricht.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.