Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Verzoekschrift?

een tot de rechter gericht stuk waarin van deze wordt gevraagd zich met een zaak in te laten. Een verzoekschrift is de start van een procedure die tot de oneigenlijke rechtspraak behoort.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.