Hieronder vindt u de betekenis van het volgende juridische woord of begrip.

Wat betekent Vrije beschikking?

beschikking, gegeven krachtens de wet in materi?le zin die geen voorwaarden behelst op grond waarvan een verzoek van iemand wordt gehonoreerd.

Voor meer betekenissen kijkt u in deze Juridische woordenboeken.